Paymos generavimas ugdymo ?staig? pedagogams

 Konkursas "Nusipiek sau kojinytes" 2019

Pieinio registracijos ir Paymos generavimo ugdymo ?staig? pedagogams formas rasite www.skinija.lt/konkursas . Neregistruoti pieiniai konkurse nedalyvaus. Paymos pedagogams bus siun?iamos tik el. patu.

Mokytojams, kurie upild? Paymos generavimas ugdymo ?staig? pedagogams form?, paymas isi?sime i karto, kai gausime klas?s, su kuria jie dalyvauja konkurse, pieinius. Pildydami paymos generavimo form? atidiai ?veskite informacij?, naudokite lietuvikus simbolius. Paymos bus generuojamos automatikai i t? duomen?, kuriuos suvesite, tod?l informacija tikrinama nebus.

Pedagogai, kurie su mokiniais dalyvauja konkurse ir pageidauja gauti paym? apie dalyvavim?, praome upildyti emiau esan?ius langelius:

*Payma sugeneruojama ir isiun?iama nurodytu el. p. adresu tik gavus grup?s pieinius ir patvirtinus UAB Skinija atstovui.

 Duomenys renkami paym? iraymo tikslu. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal ?staigoje patvirtintas asmens duomen? tvarkymo taisykles.